Telefonsko savjetovanje se prvi put pojavilo 60-ih godina prošlog vijeka u obliku „S.O.S. telefonskih linija” za intervencije u krizi (suicidalnost, seksualno zlostavljanje, nasilje u porodici). Od tada se ovaj, ali i drugi vidovi online savjetovanja i psihoterapije stalno razvijaju i proučavaju jer pružaju mogućnost povezivanja klijenata sa psihološkim savjetnicima u bilo kojem dijelu svijeta. Posebnu ekspanziju online savjetovanje i psihoterapija doživljavaju tokom i nakon pandemije COVID-19.

Opšta naučna, profesionalna i etička pravila i principi koji važe za savjetovanje u kancelariji (eng. face-to-face counseling), važe bez promjena i za telefonsko savjetovanje, o čemu svjedoči zvanični stav Asocijacije psihologa.

Savjetovanje Krnetić je prva privatna psihološka praksa na prostoru jugoistočne Evrope koja je još 2004. godine počela sa pružanjem kompletnih i kontinuiranih psiholoških usluga psihoterapije u obliku telefonskog savjetovanja, a od prelaska sa dial-up na brze internet konekcije i online video psihoterapije putem Skype, a zatim i Zoom aplikacija.

Prednosti online savjetovanja

Osnovna prednost je udobnost i privatnost online savjetovanja i psihoterapije. Odlazak do savjetnikove kancelarije i nazad može zahtjevati dosta vremena i dodatnih aranžmana (npr. izostanak sa posla, organizovanje čuvanja djece, itd.).

Druga važna prednost je u tome što klijenti mogu dobiti adekvatnu stručnu psihološku pomoć putem online savjetovanja i psihoterapije, iako u regiji u kojoj žive takvu pomoć jednostavno nije moguće dobiti, pošto neke regije nemaju profesionalce kvalifikovane za pružanje usluga psihološkog savjetovanja i psihoterapije, posebno kada je u pitanju kognitivno-bihejvioralna terapija.

* * *

Više nije nepohodno da ljudi kojima je potrebna adekvatna profesionalna psihološka pomoć budu ograničeni mogućnostima koje im se pružaju u regiji u kojoj žive. Online savjetovanje i psihoterapija omogućavaju udobnost i privatnost, pružajući pri tome mogućnost povezivanja klijenata sa kvalifikovanim psihološkim savjetnicima u bilo kojem dijelu svijeta.

Da biste zakazali termin za telefonsko ili video online savjetovanje kliknite ovdje.