Prva privatna psihološka praksa u Bosni i Hercegovini

Savjetovanje Krnetić posvećeno je rješavanju psiholoških problema, razvijanju dugoročnog emocionalnog zadovoljstva i ostvarivanju smislenog života vrijednog življenja svojih korisnika kroz primjenu kratkog i efikasnog psihološkog savjetovanja sa dugoročnim efektima.

Savjetovanje Krnetić

Locirano u Banjoj Luci, Savjetovanje Krnetić omogućava kontinuiranu psihoterapiju za pojedince, parove i grupe, kao i savjetovanje profesionalaca kroz superviziranje njihove savjetodavne prakse. Psihološki pristup koji primjenjujemo zasnovan je na egzistencijalističko-humanističkim oblicima kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT), kao što su racionalno-emotivno-bihejvioralna terapija (REBT), terapija prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i terapija usmjerena na saosjećanje (Compassion Focused Therapy, CFT).

REBT

REBT je aktivno-direktivna i na-problem-orijentisana psihoterapija koja uči ljude kako da identifikuju svoje samoodmažuće misli, uvjerenja, emocije i akcije, te kako da ih zamjene efikasnijim i samopomažućim reakcijima. Predstavlja prvu modernu kognitivno-bihejvioralnu terapiju koju je od 1955. godine razvijao Albert Ellis, jedan od najuticajnijih psihologa savremenog doba koji je na osnovu istraživanja mišljenja psihologa proglašen drugim najuticajnijim psihoterapeutom u istoriji (prvi je bio Karl Rodžers, a treći Sigmund Frojd).

ACT

ACT je terapija koja uči ljudi kako da se angažuju i prevaziđu psihološku patnju kroz tehnike prihvatanja i pune svjesnosti (eng. mindfulness), kako da razviju psihološku fleksibilnost i saosjećanje prema sebi i kako da razvijaju oblike djelovanja koji unapređuju njihovo življenje. Predstavlja najuticajniji pristup trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, koji je od sredine 1980-ih godina razvijao i 1999. godine sistematizovao Steven C. Hayes, dobitnik nagrade za životno postignuće koje dodjeljuje Asocijacija za bihejvioralnu i kognitivnu terapiju.

CFT

CFT takođe predstavlja pristup trećeg talasa kognitivno-bihejvioralne terapije, koji je osnovao Paul Gilbert. Ovaj terapijski pristup usmjeren na građenje saosjećajnog uma kroz terapijske aktivnosti zasnovane na suštinskim psihološkim i neurofiziološkim procesima zahvaljujući čemu ovaj terapijski pristup ide dalje od “terapijskih škola” prema integrisanoj, biopsihsocijalnoj nauci o psihoterapiji.
Pokreni video

Šta je to KBT?

KBT ekspert – David Clark objašnjava šta je to KBT i kako i gdje se primjenjuje.

Zakazivanje termina

  • Zakazivanje termina, bez uputnice, radnim danima: 10:00-13:00 h i 15:00-20:00 h.